SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4 W OTWOCKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

p. Monika Białek - Przewodnicząca

p. Olga Zgutka - Skarbnik

p. Małgorzata Pacut - Sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

p. Elżbieta Małachowska

p. Mariusz Tomaszewski

p. Katarzyna Świerlikowska

 

Rada Oddziałowa Gr. I:

p. Olga Zgutka

p. Elżbieta Małachowska

p. Paweł Talarek

 

Rada Oddziałowa Gr. II:

p. Małgorzata Pacut

p. Mariusz Tomaszewski

p. Magdalena Mazur 

 

Rada Oddziałowa Gr. III:

p. Monika Białek

p. Katarzyna Świerlikowska

p. Monika Podgórska