SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4 W OTWOCKU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

p. Monika Białek - Przewodnicząca

p. Waldemar Mazurek - Skarbnik

p. Monika Podgórska - Sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

p. Mariusz Tomaszewski

p. Mariusz Bąk

p. Mariola Felińska

 

Rada Oddziałowa Gr. I:

p. Monika Białek

p. Mariusz Tomaszewski

p. Magdalena Mazur

 

Rada Oddziałowa Gr. II:

p. Waldemar Mazurek

p. Mariusz Bąk

p. Piotr Chruszczyk 

 

Rada Oddziałowa Gr. III:

p. Monika Podgórska

p. Mariola Felińska

p. Edyta Woźniak